Odbiór odpadów – informacje

 

9 marca 2017 r. po długich negocjacjach z Wykonawcami Gmina Brojce podpisała umowę na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych gminnych tj. z cmentarzy, świetlic, szkół, Urzędu Gminy i innych nieruchomości.

Umowa została podpisana z firmą ECO-SERWIS Roman Elminowski ul. Pl. Zjednoczenia 4, 72-320 Trzebiatów, tel. 91 38 73 903.
Przedsiębiorca świadczyć usługę będzie do końca bieżącego roku. Z obiektów gminnych odpady będą odbierane w sposób selektywny. W niedługim czasie przed obiektami użyteczności publicznej staną nowe pojemniki na odpady a w ich wnętrzach już znajdują się zakupione przez Gminę Brojce mniejsze pojemniki na odpady każdej frakcji. Liczymy, że dzięki temu działaniu podniesiemy świadomość każdego pokolenia użytkującego szkoły, świetlice czy budynki instytucji publicznych i zachęcimy również Państwa do prawidłowej segregacji odpadów.
Co bardzo istotne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Brojce, firma ECO-SERWIS zadeklarowała chęć odbierania odpadów od Państwa. Zainteresowanych firma prosi o kontakt pod numerem podanym wyżej. Dane firmy można znaleźć również na stronie internetowej
http://eco-serwis.com.pl/kontakt/

Maksymalna stawka za odbiór 1 m3 odpadów od firm na terenie Gminy Brojce
wynosi 100 zł brutto

http://www.brojce.net.pl/wp-content/uploads/2017/03/Uchwala.2017-02-23_stawka_maksymalna_za_scieki.pdf