Trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brojce

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BROJCE – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

z dnia 06 kwietnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brojce

 Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa  BZK- 2.642.5.2017.RS)  w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego  treningu systemu wykrywania i alarmowania , w dniu 10 kwietnia  2017 roku zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brojce.

 Celem treningu jest sprawdzenie sprawności technicznej systemu alarmowania oraz jednocześnie upamiętnienie i uhonorowanie ofiar Katastrofy Smoleńskiej.

 W związku z powyższym w dniu 10 kwietnia  2017 roku o godz. 8.41  na jedną minutę zostaną włączone syreny alarmowe, które będą apelem do mieszkańców o chwilę zadumy.

 Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

 

                                                            Wójt Gminy Brojce

                                                             (-)   Stanisław Gnosowski