Trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Brojce

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BROJCE 

z dnia 05 czerwca 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brojce

ĆWICZENIE RENEGADE

W dniach 6 – 8 czerwca  2017 odbędzie się ćwiczenie RENEGADE 17/1 z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

Nadany zostanie sygnał alarmowy dotyczący zagrożenia z powietrza.

Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

Powyższa informacja została opublikowana na podstawie  § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach ( DZ.U. z 2013 r. poz. 96).

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                        Stanisław Gnosowski