Kolejny mały sukces Gminy Brojce i lokalnej społeczności sołectwa Przybiernowo

 

Wczoraj opublikowana została lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w ramach Grantów Sołeckich.

Pod nr 19 znajduje się jeden z dwóch wniosków złożonych przez Gminę Brojce – wniosek sołectwa Przybiernowo – który uzyskał łącznie 234 pkt i otrzyma pełne wnioskowane dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł. W ramach wniosku i pracy własnej mieszkańców sołectwa powstanie w centrum wsi plac zabaw. Niestety kilkunastu punktów zabrakło innemu sołectwu składającemu wniosek, którym był Pruszcz.

Sołtysowi oraz mieszkańcom serdecznie gratuluję i zapraszam do dalszej współpracy.

http://www.grantysoleckie.wzp.pl/sites/default/files/lista_rankingowa_konkursu_granty_soleckie_2017.pdf