Trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Brojce

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BROJCE – SZEFA OBRONY CYWILNEJ GMINY

w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brojce

 Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa   ( BZK-2.642.7.2017.WR)  w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa zachodniopomorskiego  treningu systemu wykrywania i alarmowania , w dniu 1 sierpnia  2017 roku zostanie przeprowadzony trening systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy Brojce.

Celem treningu jest sprawdzenie sprawności technicznej systemu alarmowania oraz jednocześnie upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2017 roku o godz. 17.00  na jedną minutę zostaną włączone syreny alarmowe, które będą apelem do mieszkańców o chwilę zadumy nad heroizmem i ofiarą naszych przodków w walce o wolność Polski.

Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

 

Wójt Gminy Brojce

(-)  Stanisław Gnosowski