Informacje o składaniu wniosków do OPS Brojce

 

500

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BROJCACH INFORMUJE, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na:

- zasiłek rodzinny;

- świadczenie wychowawcze (500+);

- fundusz alimentacyjny;

- specjalny zasiłek opiekuńczy

 Wnioski można składać osobiście w siedzibie Ośrodka, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wnioski o świadczenia można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.