Wniosek do pobrania dot. oszacowania szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Pod tym linkiem:

Wniosek oszacowania szkód w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

można pobrać stosowny formularz wniosku do wypełnienia.