OPS Brojce – Rozeznanie cenowe dot. organizacji warsztatów ,,Trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym rodzicielskich i spędzania wolnego czasu”

 

ROZEZNANIE CENOWE
Organizacja warsztatów ,,Trening kompetencji i umiejętności społecznych, w tym rodzicielskich i spędzania
wolnego czasu”
o wartości nie przekraczającej równowartość 5 000 euro
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Brojcach
ul. Długa 48, 72-304 Brojce
Tel. 913861444/ 913861194
Fax 91 38 611 86
e-mail: ops@brojce.net.pl

Pełna treść ogłoszenia dostępna w BIP pod adresem:  http://ug.brojce.ibip.pl/public/get_file_contents.php?id=321215