Ogłoszenie o naborze wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w Gminie Brojce

 

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Brojce ogłasza nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych już zdemontowanych z dachów budynków.
W celu zakwalifikowania posesji do tegorocznej edycji programu należy złożyć w Urzędzie Gminy Brojce wniosek o usunięcie wyrobów zawierających azbest z podaniem szacunkowej ilości azbestu zgromadzonego na posesji.
Wniosek można pobrać w siedzibie UG Brojce pok. 12 lub tutaj:  wniosek azbest (pdf)
Termin składania wniosków upływa z dniem
30 kwietnia 2018 r.
W przypadku niejasności lub pytań proszę o kontakt z p. Łukaszem Goszczyńskim
pod nr telefonu 913861194 lub adresem email: l.goszczynski@brojce.net.pl
Wójt Gminy Brojce
Stanisław Gnosowski