Spotkanie informacyjne w zakresie ogłoszonego naboru ofert

 

 

Wójt Gminy Brojce serdecznie zaprasza

wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych

lub  podmiotów  o  których  mowa  w  art.  3  ust  3

ustawy  o  działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie

na spotkanie informacyjne w zakresie ogłoszonego naboru ofert na

„WSPIERANIE ROZWOJU AKTYWNOŚCI BOJOWE JEDNOSTEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH, KTÓRE PRZEZNACZONE SĄ DO REALIZACJI W 2018 ROKU W DRODZE ZLECENIA”

Spotkanie odbędzie się na sali wiejskiej w Brojcach

22 maja 2018 r. o godz. 16.00.