Zmiana miejsca wypłaty stypendium szkolnego

 

UWAGA!!!

ZMIANA MIEJCA WYPŁATY

STYPENDIUM SZKOLNEGO

WYPŁATA STYPENDIUM

SZKOLNEGO

ZA OKRES STYCZEŃ-CZERWIEC

2018r.

NASTĄPI W TERMINIE OD

DNIA

15 CZERWCA 2018r.

W KASIE URZĘDU GMINY

W

BROJCACH