Trening systemu wykrywania i alarmowania w Gminie Brojce

 

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY BROJCE

z dnia 24 lipca 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Brojce  treningu systemu wykrywania i alarmowania.

 Na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego BZK.I.641.1.2018. AL z dnia 16 lipca 2018 r.  informuję, że  w dniu 1 sierpnia  2018 roku na terenie gminy Brojce  zostanie przeprowadzony  trening systemu wykrywania i alarmowania.

Celem treningu jest sprawdzenie sprawności technicznej systemu alarmowania oraz  wyrażenie pamięci i uhonorowanie  poświęcenia  oraz walki Powstańców Warszawskich .

W związku z powyższym w dniu 1 sierpnia 2018 roku o godz. 17.00  na jedną minutę zostanie włączona syrena alarmowa, która będzie  apelem do mieszkańców o chwilę zadumy nad heroizmem i ofiarą naszych przodków w walce o wolność Polski.

Powyższy sygnał będzie miał wyłącznie charakter ćwiczebny i po jego ogłoszeniu nie należy podejmować żadnych działań.

 

Wójt Gminy Brojce

Stanisław Gnosowski