Komunikat dla mieszkańców miejscowości Bielikowo, Brojce, Karwin, Żukowo

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku  z ustaleniem dnia 12 listopada 2018r. dniem wolnym od pracy, wywóz odpadów
z miejscowości Bielikowo, Brojce, Karwin, Żukowo odbędzie się dnia 10 listopada 2018r.