Informacje o działalności świetlic wiejskich w BIP Urzędu Gminy Brojce

W Biuletynie Informacji Publicznej  (BIP)  Urzędu Gminy w Brojcach publikowane będą sukcesywnie informacje dotyczące pracy świetlic wiejskich, harmonogramu wynajęć, wydarzeń organizowanych na ich terenie, itp.

Informacje znajdują się w BIP urzędu, w kategorii „Świetlice Wiejskie”, pod adresem:

BIP Urzędu Gminy Brojce  

http://ug.brojce.ibip.pl/