Władze gminy

  • Wójt Gminy – Michał Zinowik – e-mail: m.zinowik@brojce.net.pl; tel.: (91) 386-11-94 w. 12
  • Skarbnik Gminy – Jadwiga Spławska – e-mail: j.splawska@brojce.net.pl; tel.: (91) 386-11-94 w. 13

Rada Gminy:

  • Przewodnicząca Rady Gminy – Agnieszka Fudała;
  • Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Elżbieta Ziółkowska;
  • Biuro Rady Gminy – Anna Bielecka – Tyszer – e-mail: a.bielecka@brojce.net.pl; tel. (91) 386-11-94 w. 15