Gospodarka, rolnictwo

Znaczne oddalenie od większych miast (Szczecin, Koszalin) niezbyt sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Peryferyjne usytuowanie w stosunku do większych aglomeracji jest zarazem korzystne dla gminy pod względem potrzeby rozwijania potencjału lokalnego w sferach produkcyjnych, głównie związanych z produkcją rolną, usługową oraz turystyczną.

Gmina Brojce ma typowo rolniczy charakter ze względu na użytki rolne zajmujące większość gruntów gminnych. Na terenie gminy występują grunty orne klasy od IIIa do VI, z czego przeważają gleby klas IIIb i IVa, które zajmują 57% powierzchni gruntów ornych. Łacznie z klasą IIIa gleby jakościowo lepsze z punktu widzenia przydatności do produkcji roślinnej zajmują 67% gruntów ornych. Rolnictwo w gminie w przeważającej części oparte jest na drobnych gospodarstwach indywidualnych nastawionych swym profilem głównie na produkcję roślinną.

W gminie oprócz rolnictwa tradycyjnego działają również gospodarstwa zajmujące się: pszczelarstwem, hodowlą pstrągów i agroturystyką.

Na terenie gminy brak jest dużych zakładów pracy. Coraz więcej mieszkańców gminy mając na względzie zmniejszającą się liczbę połączeń komunikacyjnych oraz stawiając na własną operatywność zakłada prywatne firmy. Obecnie w gminie zarejestrowanych jest ok. 130 podmiotów gospodarczych, z których większość działa w branży handlowo-usługowej. Prosperuje 25 sklepów spożywczo-przemysłowych, działają firmy oferujące usługi ogólnobudowlane, transportowe, stolarskie, naprawę samochodów.