Infrastruktura

Gmina Brojce wyposażona jest w wodociągi oraz zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Obecnie na terenie gminy częściowo skanalizowane są dwie miejscowości: Brojce w 70% i Dargosław w 90%. Sprawa dalszego rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej traktowana jest priorytetowo.

Dotychczas przeprowadzono szereg inwestycji dla usprawnienia gospodarki wodno-kanalizacyjnej:

  • zbudowano zbiorczą oczyszczalnie ścieków w Brojcach,
  • zbudowano wodociągi w Bielikowie, Smokęcinie, Tąpadłach z siecią przesyłową do Stołąża, Żukowie z rurociągiem przesyłowym do Bielikowa,

Na poprawę sytuacji w tym zakresie oczekuje jeszcze wiele gminnych miejscowości. Koszty kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy wynoszą około 30 milionów zł.

Na terenie gminy występuje pełne zaopatrzenie w energię elektryczną. Na przełomie lat 2001/02 nastąpiła kompleksowa telefonizacja gminy (montaż światłowodów, cyfrowej centrali telefonicznej) co wydatnie poprawiło możliwości komunikacyjne oraz umożliwiło mieszkańcom uzyskanie szerokopasmowego dostępu do Internetu.

Brak jest sieci gazowej. Do celów gospodarczych wykorzystywany jest gaz płynny propan-butan z butli. Gospodarka cieplna opiera się na kotłowniach lokalnych (np. kotłownia zaopatrująca w ciepło bloki mieszkalne) i indywidualne źródłach ciepła opalanych paliwem stałym. Istniejące źródła ciepła w pełni zaspokajają potrzeby poszczególnych odbiorców.