Oświata i sport

Baza oświatowa gminy to Szkoła Podstawowa w Brojcach i jej filia w Dargosławiu oraz Gimnazjum w Brojcach.

Samorząd gminny traktuje rozwój oświaty w sposób priorytetowy. Zbudowano szkołę i halę sportową w Brojcach przeprowadzając jednocześnie kapitalny remont starego budynku, zmodernizowano budynek szkolny w Dargosławiu.

Uczniowie korzystają z w pełni wyposażonych pracowni komputerowych, pracowni językowej do dyspozycji mają bibliotekę multimedialną, zmodernizowaną stołówkę szkolną. Kompleksowo wyposażone sale lekcyjne oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna gwarantują wysoki poziom nauczania. Młodzież czynnie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych osiągając liczne sukcesy i wyróżnienia. Bierze również udział w szeregu konkursów ogólnopolskich takich jak: Moja Mała Ojczyzna, Przyjaciele Pana Karpia, Cała Polska czyta dzieciom, Ale Akcja – Rusz się człowieku, Szkoła przyjazna dla sportu, konkursie  plastycznym Sport to wielka sztuka.

Dzieci i młodzież szkolna korzysta z bezpłatnego dojazdu do szkół. Gmina zakupiła BUS do przewozu niepełnosprawnych dzieci do specjalistycznych placówek opiekuńczych (dofinansowany przez PFRON w 80%) oraz pozyskano autobus szkolny – przekazany nieodpłatnie przez Ministerstwo Edukacji.