Kultura i życie społeczne

Życie społeczne i kulturalne w gminie skupia się głównie wokół szkół, Biblioteki Gminnej, świetlic wiejskich, drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej, Kół Gospodyń Wiejskich.

Organizowany jest szereg spotkań cyklicznych m.in.: spotkania opłatkowo-noworoczne, przegląd kapel i zespołów ludowych „Sąsiedzkie Granie i Śpiewanie”, obchody Święta Niepodległości, Dzień Dziecka, zawody sportowo-pożarnicze, wakacyjne festyny.